Taisó 演習

Karate Dó 空手道 Taisó 演習

O cvičení karate

Přečti, než se pustíš do svých snů:

Může začít cvičit karate kdokoliv?
Ano, každý kdo má chuť může začít cvičit. Při tréninku se přihlíží ke zdravotnímu stavu cvičence. Správný trénink karate nikdy tělu neublíží. Mohou cvičit i lidé se zdravotním omezením...

Mohou se karate učit děti?
Ano, minimální doporučený věk je 6 let. U tréninku dětí se karate zaměřuje na rozvoj koordinace pohybů, rozvoj tělesné síly a obratnosti. Karate slouží jako výborný trénink soustředění a disciplíny.

Mohou cvičit také ženy?
Ano, karate není závislé na síle svalů, ale využívá celého těla. Právě kvůli této vlastnosti lze karate snadno použít k sebeobraně.

Jaké oblečení potřebuji?
Cvičí se ve speciálním oděvu nazývaném "Karate Gi", nesprávně nazývaném kimono. Na začátku však můžete cvičit v jakémkoliv volném oděvu. Karate gi je důležité až při prvních zkouškách na pásky.

Za jak dlouho se naučím karate?
Základní zvládnutí pohybů a techniky je možné se naučit za cca 1 rok. Další studium není limitováno, mistrovství je založené na dokonalém ovládnutí těla i mysli.

Co znamenají barvy pásků?
Barva pásku znázorňuje technickou vyspělost daného cvičence. Začíná se u bílého a končí u černého.

Za jak dlouho získám černý pás?
Je mnoho úrovní černého pásu, první úroveň vyžaduje dokonalé zvládnutí základních technik. Získání je individuální.

Co získám cvičením karate?
Dobrou fyzickou a psychickou kondici, koordinaci, vyrovnanost, sebevědomí, flexibilitu, vytrvalost.

Je trénink karate fyzicky náročný, zvládnu jej i já?
Samotný trénink sice vyžaduje fyzickou aktivitu, je však na každém cvičenci, kde má své fyzické hranice a trenér nikdy nebude chtít, abyste je překročili.

Dochází při karate k úrazům, "schytám" na tréninku rány?
Ne, tradiční karate je bezkontaktní bojové umění. Cvičenec karate je schopen ovládnout své tělo a techniky tak, že svému soupeři při tréninku neublíží. Nemusíte se bát, že domů bude chodit z opuchlým nosem a modřinami po celém těle. K úrazu může dojít kdekoliv a kdykoliv při samotném cvičení vás kontroluje trenér, který se jim snaží předcházet. Samotné úrazy a kontakty při soutěžích tradičního karate jsou minimální!

Jaký je rozdíl mezi "tradičním karate" a " sportovním karate"?
Tradiční karate následuje původní principy budo, tedy bojového umění, které vzniklo z důvodu sebeobrany. Současně s rozvojem fyzických schopností dochází také k rozvoji schopností mentálních.

A pamatuj: "Se zbraní přichází zodpovědnost."

Naše filosofie:

Ve sportovním karate je hlavním cílem tréninku příprava a účast na soutěžích.

Jedná se tedy o sport jako každý jiný. Vítězství na soutěži je hlavním cílem.

V tradičním karate jsou také soutěže, ale jejich význam je brán spíše jako součást tréninku. Konfrontace se soupeřem za účelem získání nových zkušeností a ověření svých dovedností. Ovládnutí nervozity a strachu, které jsou potom při sebeobraně velmi důležité. Pravidla zápasu pak odrážejí reálnou situaci v boji "na ulici", kde jedna dobře zasazená rána (todome) ukončí zápas.

Zdroj: karate.cz